e-Podatki

2.2. Rada Legislacyjna i partnerzy społeczni o projekcie zmian w ustawie o PIT 2014-11-18


Działająca przy rządzie Rada Legislacyjna oraz partnerzy społeczni odnieśli się do projektu zmian w ustawie o PIT i Ordynacji podatkowej, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Uwagi dotyczą przede wszystkim okresu przedawnienia, ciężaru dowodu oraz stawki podatkowej do dochodów ze źródeł nieujawnionych.

W projekcie resort finansów zaproponował m.in. ujednolicenie stawek podatkowych dotyczących dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – bez względu na zamiar, winę czy skalę wyrządzonej szkody.

Rada Legislacyjna zwróciła jednak uwagę na to, że uzasadnienie przedstawione przez projektodawcę (resort finansów twierdzi, że nie ma prawnej możliwości różnicowania stawek) jest niedostatecznie uargumentowane i budzi wątpliwości. Podobne wątpliwości miała także co do rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu dotyczącym wskazanego podatku.

Partnerzy społeczni i Rada Legislacyjna negatywnie ocenili też propozycję przedłużenia do 10 lat terminu przedawnienia, która ich zdaniem znacząco pogorszy sytuację podatników w toku postępowania.

(Źródło: podatki.biz)