e-Podatki

2.1. Przedsiębiorcy sprawdzają swoich klientów w BIG 2014-11-12


Prawie jedna trzecia firm (32 proc.) w ostatnim kwartale sprawdzała swoich klientów w prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej rejestrze dłużników. Weryfikacja klientów to obecnie jeden z najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców sposobów na „finansową profilaktykę”. Dane te przedstawiono w 27. edycji „Raportu BIG”.

Problem opóźnionego regulowania płatności przez kontrahentów dotyczy aż 72 proc. przedsiębiorców – tylu badanych wskazało na takie kłopoty w nowym badaniu BIG. Niecała połowa ankietowanych korzystała w trakcie ostatniego kwartału z usług komornika albo podjęła inne działania prawne, które mają pozwolić na odzyskanie nieterminowych płatności od kontrahentów.

Polskie firmy często starają się wzywać do zapłaty należności:

  • telefonicznie (86 proc. wskazań),
  • listownie (81 proc.),
  • przez kontakt bezpośredni (72 proc.).

Zdecydowanie rzadziej (37 proc.) korzysta się z możliwości współpracy z Biurami Informacji Gospodarczej (np. wpisanie dłużnika do odpowiedniego rejestru). 32 proc. ankietowanych zdecydowała się na działanie profilaktyczne – sprawdzenie, czy dany klient znajduje się w rejestrze dłużników BIG.

Coraz bardziej popularne są także certyfikaty dotyczące wiarygodności finansowej przedsiębiorstw, które przyznawane są przez Biura Informacji Gospodarczej.

(Źródło: podatki.biz)