e-Podatki

1.4. Podpisywanie dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej - konsultacje rozporządzenia 2014-11-04


Od 1 stycznia 2015 r. więcej deklaracji składanych przez osoby fizyczne będzie mogła być podpisywana podpisem elektronicznym, tj. nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Konfederacja Lewiatan w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów w tej sprawie przyjmuje do 10 listopada br. uwagi na jego temat.

Obecnie podpisem elektronicznym, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, tj. nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisywane mogą być niektóre deklaracje podatkowe. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem od 1 stycznia 2015 r. możliwość ta zostanie rozszerzona na kolejne deklaracje składane przez osoby fizyczne, takie jak:

 • informacje o pozostałych podatnikach (PCC-3/A),
 • zeznania podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3),
 • informacje o pozostałych podatnikach (SD-3/A),
 • zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2),
 • deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • deklaracje roczne o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
 • informacje o wypłaconym stypendium o przychodach z innych źródeł oraz
  o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
 • informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-l R),
 • informacje o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),
 • roczne obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40).

Uwagi można przesyłać na adres: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

(Źródło: Konfederacja Lewiatan)