e-Podatki

1.2. Umowa ws. automatycznej wymiany informacji finansowych 2014-11-04


W dniu 29 października br. w Berlinie przy okazji corocznego spotkania Global Forum on Transparency and Exchange of Tax Information podpisano porozumienie Competent Authority Agreement (CAA). Jego celem jest wymiana informacji podatkowych oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi przeciwdziałających transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania na poziomie europejskim.

Competent Authority Agreement (CAA) to wielostronne porozumienia właściwych władz odpowiedzialnych za wymianę informacji podatkowych i zobowiązanie do przeprowadzenia w krajowych systemach prawnych zmian, wdrażających procedury Common Reporting Standard (CRS). Działania te mają umożliwić pozyskiwanie informacji z instytucji finansowych w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów lub podmiotów przez nie kontrolowanych.

W ubiegłym roku podczas Global Forum w Dżakarcie 46 państw i terytoriów, w tym Polska (tzw. grupa Early Adopters), podjęła deklarację dotyczącą priorytetowego wprowadzenia nowych standardów wymiany informacji.

Poparcie przez G20 sfinalizowanego w ramach OECD standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS), przewidującego identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach nierezydentów innych państw, bazuje na rozwiązaniach przewidzianych w FATCA. Porozumienie ma na celu jak najszersze rozpropagowanie tego standardu, również w krajach niebędących członkami OECD, uznawanych powszechnie za raje podatkowe, tak aby stał się on skutecznym narzędziem zwalczania i eliminowania transgranicznych oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, podpisane porozumienie CAA wpisuje się w działania Polski popierające zmiany zachodzące w systemie wymiany informacji podatkowych oraz wprowadzających skuteczne narzędzia zwalczające i eliminujące transgraniczne oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania na poziomie europejskim. Działania te, wraz z umową FATCA oraz finalizacją prac w Radzie UE nad zmianą dyrektywy o współpracy administracyjnej, będą stanowić podstawę do prac nad zmianami w ustawodawstwie krajowym, zmierzającymi do wdrożenia międzynarodowych zobowiązań.

Szybka realizacja standardu CRS przez zaangażowane państwa ma stanowić polityczny impuls do przystępowania do tej formy współpracy również innych państw - stron Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r., stanowiącej formalną podstawą dla zawarcia porozumienia CAA.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)