e-Podatki

2.1. 80 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wystawia tylko faktury papierowe 2014-10-28


Aż 80 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wystawia wyłącznie faktury papierowe. Jedną z głównych barier dla wzrostu popularności e-faktur jest obawa przed urzędnikami skarbowymi oraz brak odpowiedniej znajomości przepisów dotyczących dokumentacji elektronicznej. Tak wynika z badania Millward Brown, przeprowadzonego na zlecenie BillBird S.A.

Głównymi przeszkodami w unowocześnianiu obiegu dokumentów jest obawa związana z przepisami oraz stosunkiem urzędników skarbowych do elektronicznych faktur. Na urzędy skarbowe – jako czynnik zniechęcający do wystawiania e-faktur – wskazało aż 50 proc. respondentów.

Prawie połowa ankietowanych obawia się o bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych, a 60 proc. podkreśliło, że są przyzwyczajeni do faktur papierowych.

Jednym z często wskazywanych problemów jest również brak wiedzy o przepisach dotyczących dokumentów elektronicznych. Wskazało na to 45 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono jesienią 2014 r. Respondentami były osoby odpowiedzialne za cały proces wystawiania faktur w 300 firmach zatrudniających od 10 do 249 pracowników.

(Źródło: podatki.biz)