e-Podatki

1.5. Janosikowe w 2015 r. 2014-10-28


W dniu 23 października br. posłowie uchwalili zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu. Nowelizacja wprowadza nowe zasady obliczania wysokości i podziału środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych (tzw. janosikowego) w 2015 r. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Ustawa jest związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. uznającym za niezgodny z ustawą zasadniczą mechanizm obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa oraz zasady podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. W nowelizacji przewidziano m.in. podniesienie progu dochodów, powyżej którego województwa będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na rzecz innych regionów. Będzie to 125 proc. średnich dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat. Dotychczas próg ten wynosił 110 proc.

W ustawie określono też maksymalną wysokość janosikowego wpłacanego przez województwa (nie więcej niż 35 proc. dochodów podatkowych sprzed dwóch lat). Ponadto zgodnie z nowelizacją, możliwe będzie obniżenie wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw w przypadku słabszej koniunktury gospodarczej. Jeśli w trakcie roku budżetowego wpływy płatnika janosikowego z podatków spadną o więcej niż 10 proc. w stosunku do poprzedniego rocznego okresu, wtedy wpłaci on o 10 proc. mniejszą kwotę do budżetu.

W ustawie przewidziano także dodatkowe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie w 2015 r. m.in. budowy, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich. Ma to być kwota 268 mln zł.

(Źródło: Sejm.gov.pl)