e-Podatki

1.3. Polsko-belgijska konwencja podatkowa 2014-10-28


Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta protokołu zmieniającego polsko-belgijską konwencję podatkową z 2001 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Protokół został podpisany 14 kwietnia 2014 r. w Luksemburgu. Zmienia on dotychczas obowiązującą metodę opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich w Belgii z metody proporcjonalnego zaliczenia na metodę wyłączenia z progresją. Protokół wprowadza też m.in. 10-proc. stawkę opodatkowania dywidend u źródła (do tej pory wynosiła ona 5 albo 15 proc.) i znosi wymóg rezydencji w zakresie opodatkowania emerytur lub innych podobnych świadczeń. Umożliwia również wymianę informacji bankowych.

Teraz ustawą ratyfikacyjną zajmie się Senat.

(Źródło: sejm.gov.pl)