e-Podatki

1.2. Nowe wzory zgłoszeń NIP 2014-10-28


Wzory formularzy zgłoszeń NIP-2, NIP-7 oraz ZAP-3 zostaną zmodyfikowane i dostosowane m.in. do zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ministerstwo Finansów wprowadzi też wzór całkiem nowego zgłoszenia (NIP-8). W dniu 1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące wzorów formularzy zgłoszeń NIP.

Zmiany zawarto w projekcie rozporządzenia (z dnia 13 października 2014 r.) Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

W rozporządzeniu znalazły się wzory formularzy:

  • zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2);
  • zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7);
  • zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3);
  • zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających (NIP-8).

Formularze będą dostosowane m.in. do możliwości doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez internet) oraz zmian w ustawie o KRS.

W przypadku NIP-2 zrezygnowano z załączników NIP-2/A oraz NIP-D. Informacje dotyczące np. wspólników będzie można wpisywać (w formularzu elektronicznym) w kolejnych wierszach. Osoby składające NIP-2 w formie papierowej będą mogły dołączać listy z odpowiednimi informacjami.

Wzór formularza NIP-8 oparto na wzorze NIP-2. Nowe zgłoszenie będzie uwzględniać tryb pozyskiwania danych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych), objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

Projektodawca podkreśla, że wprowadzenie NIP-8 jest związane ze zmianą procedur dotyczących podmiotów objętych wpisem do KRS – dany podmiot ma dokonywać zgłoszenia podstawowych danych do sądu rejestrowego.

Z uzasadnienia projektu wynika, że „wraz z postanowieniem o wpisie do KRS, podmiot otrzyma NIP i numer identyfikacyjny REGON. Podmiot, po jego wpisaniu do KRS, będzie zobligowany do dokonania do naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia w zakresie danych uzupełniających niezbędnych do realizacji zadań ustawowych przez administrację podatkową, GUS i ZUS”.

(Źródło: podatki.biz, Ministerstwo Finansów)