e-Podatki

1.1. Wyższa ulga na dzieci 2014-10-28


Podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Ulga na trzecie i każde kolejne dziecko będzie wyższa o 20 proc. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1.668,12 zł do 2.000,04 zł rocznie, natomiast na każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia wzrośnie z 2.224,08 zł do 2.700 zł. W dniu 23 października br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Rodziny wychowujące dzieci będą mogły odliczyć maksymalnie w zeznaniu podatkowym: 1.112,04 zł (jedno dziecko), 2.224,08 zł (dwoje dzieci), 4.224,12 zł (troje dzieci) i 6.924,12 zł (czworo dzieci). Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmą rozliczenia za 2014 r. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

(Źródło: sejm.gov.pl)