e-Podatki

Urząd swoje, izba swoje, a ty słuchaj. 2006-03-14


Dwie interpretacje w jednej sprawie? To normalne. Tylko, co robić, gdy obie dotyczą jednego przedsiębiorstwa.

Jak czytamy w Pulsie Biznesu

(…) Katowicka firma Prointech od stycznia do lipca 2005 roku współpracowała z inną polską firmą, wykonując zlecone prace montażowe w Niemczech. Z tego tytułu zobowiązana była do wystawiania kontrahentowi faktur VAT. Wobec wątpliwości, jaką stawkę tego podatku ma naliczać, zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Katowicach o interpretację. Decyzja brzmiała: trzeba stosować 22 proc.

Po pewnym czasie firma otrzymała pismo z izby skarbowej, której podlega urząd wydający wcześniejsze orzeczenie. Napisano w nim, że orzeczenie urzędu zostało sporządzone z rażącym naruszeniem prawa i nie należało stosować do faktur żadnej stawki podatkowej. (…)

W związku z powyższym firma nie wiedziała, co ma zrobić z dwiema interpretacjami na ten sam temat.

(…) Katowiczanie zapytali „PB”, co ma zrobić firma, która otrzymuje dwie różne interpretacje podatkowe w sprawie jednego problemu. Odpowiadamy w skrócie: stosować najpierw jedną interpretację, potem drugą. O żadnych fakturach korygujących w przypadku Prointechu i innych firm w podobnej sytuacji nie powinno być mowy.

Przy czym artykuł 14b par. 5 ordynacji podatkowej mówi, że zmiana postanowienia urzędu skarbowego w sprawie interpretacji prawa podatkowego wywołuje skutek dopiero od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po tym, w którym dostarczono podatnikowi decyzję.

— Podatnik nie jest też zobowiązany do wystawienia faktur korygujących za usługi świadczone przed otrzymaniem decyzji izby skarbowej. W fakturach wystawianych po otrzymaniu decyzji może nie uwzględniać podatku VAT bez ryzyka powstania zaległości — wyjaśnia Łukasz Mazur z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej. (…)

(źródło: Puls Biznesu 14/03/2006)