e-Podatki

1.2. Czwarta ustawa deregulacyjna: zmiany z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego 2014-10-21


Sejm zajmie się tzw. czwartą ustawą deregulacyjną. Ustawa może zostać uchwalona jeszcze w październiku i wejść w życie od 2015 r. Ustawa ma na celu usunięcie utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tzw. czwarta transza deregulacyjna, czyli ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej to zbiór w jednym miejscu kilkudziesięciu zmian w prawie 30 ustawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego. Zmiany mają usunąć lub ograniczyć konkretne, zidentyfikowane w konsultacjach z przedsiębiorcami przeszkody dla działalności gospodarczej.

W projekcie wprowadzono m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, zastępującą obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Przedsiębiorca nie będzie musiał szczegółowo rejestrować prywatnych wyjazdów, aby prawidłowo się rozliczyć.

Kolejną propozycją jest to, by pracownik, podejmując nową pracę na poprzednim stanowisku w ciągu miesiąca od rozwiązania poprzedniej umowy, mógł posługiwać się dotychczasowym orzeczeniem lekarskim.

W projekcie ustawy znalazł się także tzw. pakiet portowy. Jest to skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin oraz wydłużenie terminu dla przedsiębiorców na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Dzięki temu ma poprawić się konkurencyjność polskich portów, które tracą klientów na rzecz sąsiednich Niemiec czy Holandii.

Projekt przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu prace nad projektem zakończyła sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw ograniczania biurokracji.

(Źródło: PAP)