e-Podatki

1.4. Stawki podatku od środków transportowych w 2015 r. 2014-10-21


W dniu 10 października 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z dnia 13 października 2014 r. poz. 895.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)