e-Podatki

1.3. Powołanie komisji ds. ordynacji podatkowej 2014-10-21


Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powinno nastąpić jak najszybciej po przyjęciu przez rząd rozporządzenia ws. tej komisji (zaplanowano to na 21 października br.) i jego wejściu w życie – poinformowało biuro prasowe resortu finansów.

Podczas expose premier Ewa Kopacz zobowiązała resort finansów do przyspieszenia prac nad nową ordynacją podatkową: założenia do ustawy mają być gotowe na początku 2015 r., czyli dużo wcześniej niż zapowiadało poprzednio MF. "To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy" – zapowiadała premier.

Przygotowaniem kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej (mają być gotowe do końca stycznia 2015 r.) ma się zająć Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania tej Komisji ma być dziś przyjęty przez rząd.

Przewodniczącego Komisji i 15 członków spośród wybitnych przedstawicieli nauki i przedstawicieli praktyki z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych powoła premier, na wniosek ministra finansów. Mają oni reprezentować świat nauki, sądownictwo administracyjne, przedsiębiorców oraz resort finansów.

(Źródło: PAP)