e-Podatki

Będzie zwrot podatku za paliwo dla rolników. 2006-03-14


Dwa razy w roku - w marcu i we wrześniu - rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

(…) Także dwa razy w roku wypłacane będą im pieniądze: odpowiednio w maju i w listopadzie. W tym roku wyjątkowo wnioski składane będą tylko raz - we wrześniu. Wielkość zwrotu będzie ustalana w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu (lub współposiadaniu) rolnika.

Tak zdecydował w piątek Sejm, uchwalając ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Posłowie przyjęli ją jednomyślnie 418 głosami.
Aprobaty izby nie uzyskała poprawka ograniczająca prawo do zwrotu podatku od gruntów do 300 ha. Ustalany będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu na 1 litr tego oleju, obowiązującej w dniu złożenia wniosku - w ramach rocznego limitu. Sposób ustalania limitu będzie nie mniej skomplikowany - kwota będzie iloczynem stawki podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu (lub współposiadaniu) rolnika. Stan posiadania będzie ustalany na dzień 1 kwietnia danego roku na podstawie ewidencji gruntów i budynków.

Teraz ustawą zajmie się Senat. (…)


(źródło: rzeczpospolita 11/03/2006)