e-Podatki

2.2. Przedsiębiorcy nie zgadzają się na naliczanie podatku do 5 lat wstecz 2014-10-14


Przedsiębiorcy mają dość zmian w interpretacjach podatkowych i naliczania podatku nawet do 5 lat wstecz. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wielu badanych rozważałaby w takiej sytuacji nawet zakończenie działalności czy też przejście do tzw. szarej strefy.

Ankietowani przedsiębiorcy odpowiadali na pytanie dotyczące tego, jak zareagowaliby, gdyby doszło do zmiany interpretacji przepisów (wbrew wcześniejszej praktyce) i naliczenia im podatku do 5 lat wstecz.

Wyniki badania pokazują, że:

  • działalność mogłoby zakończyć nawet 324 tys. małych i średnich przedsiębiorstw (18 proc. wskazań).
  • niecałe 200 tys. (11 proc.) grozi przeniesieniem działalności do innego kraju.
  • 108 tys. (6 proc.) deklaruje, iż przeszłoby do tzw. szarej strefy,
  • 270 tys. (15 proc.) rozważałoby ograniczenie prowadzonej działalności.

Autorka badań, prof. Dominika Maison podkreśla, że jest to badanie oparte na deklaracjach. Zapewne w rzeczywistości znaczna część deklarujących takie działania próbowałaby się dostosować, ale nawet gdyby założyć, że swoje deklaracje wypełniłoby 20-30 proc. przedsiębiorców, to nadal są to duże liczby.

Najbardziej czułe na tym punkcie są firmy mikro, które zatrudniają do 9 osób. Największy dystans zachowują przedsiębiorstwa średnie bo aż 41 proc. ankietowanych starałoby się dostosować do sytuacji.

Badanie przeprowadził – na zlecenie ZPP – Dom Badawczy Maison. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 515 małych i średnich przedsiębiorstw.

(Źródło: podatki.biz)