e-Podatki

1.5. Opublikowano umowy podatkowe z Baliwatem Guernsey 2014-10-14


Opublikowano dwie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawarte pomiędzy Polską z Baliwatem Guernsey: umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie 8 października 2013 r. (Dz. U. poz. 1341) oraz umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisana 8 października 2013 r. w Londynie (Dz. U. poz. 1339).

Pierwsza umowa, jeśli chodzi o Polskę, dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w przypadku Guernsey podatku dochodowego. Umowa dotyczy podatków z tytułu wynagrodzeń z pracy, rent i emerytur. Główną metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda zaliczenia proporcjonalnego. Umowa wprowadza także ogólną zasadę opodatkowania zgodnie z zasadą rezydencji lub stałego pobytu: podatnika lub siedziby zarządu spółki, z której podatnik osiąga dochód. Przewidziano w niej również odstępstwa od zasad ogólnych, m.in. uposażenia pracowników najemnych mających miejsce zamieszkania w Polsce a zatrudnionych na Guernsey mogą być np. opodatkowane na Guernsey, jeżeli zatrudnienie trwa dłużej niż 183 dni w roku. Ponadto, w przypadku pracownika zatrudnionego w transporcie międzynarodowym na pokładzie statku lub samolotu wynagrodzenie będzie mogło być opodatkowane w kraju, w którym mieści się siedziba pracodawcy.

Druga z umów reguluje kwestie rozgraniczenia praw Polski i Guernsey do opodatkowania dochodów z transportu międzynarodowego. Zyski osiągane przez przedsiębiorstwa jednej ze stron z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych będą podlegać opodatkowaniu tylko na terytorium tej strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

(Źródło: abc.com.pl)