e-Podatki

1.3. Łatwiej o kredyt podatkowy i wakacje ubezpieczeniowe 2014-10-14


Podczas posiedzenia w dniu 14 października br. rząd przedstawi swoją opinię na temat przygotowanego przez posłów PO projektu, przewidującego wprowadzenie "kredytu podatkowego" i "wakacji ubezpieczeniowych" dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

"Kredyt podatkowy" to zwolnienie z obowiązku zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności. Zgodnie z obecnymi przepisami można z niego skorzystać w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku, w którym podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, pod warunkiem, że prowadził ją co najmniej przez pełnych 10 miesięcy. Jeżeli wymóg 10 miesięcy nie został spełniony, z kredytu można skorzystać dwa lata po roku, w którym rozpoczęto prowadzenie tej działalności. Poza tym możliwość skorzystania z kredytu jest obwarowana koniecznością spełnienia szeregu innych warunków.

Warunki skorzystania z instytucji "kredytu podatkowego" miałyby zostać złagodzone. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, "w tym zakresie proponuje się przesunięcie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia w ramach kredytu podatkowego do momentu zarejestrowania prowadzenia działalności gospodarczej, co wydaje się absolutnie logiczne, skoro ma to być pomoc na stracie prowadzenia działalności gospodarczej".

W projekcie przewidziano wydłużenie czasu stosowania "kredytu" do pełnych 2 lat podatkowych, licząc od rozpoczęcia prowadzenia tej działalności oraz skrócenie okresu, w którym przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przed skorzystaniem ze zwolnienia – z 3 lat na okres 2 lat.

Z "wakacji od ubezpieczeń społecznych" będą mogli skorzystać, zgodnie z projektem, przedsiębiorcy prowadzący działalność jako osoby fizyczne lub w ramach umowy spółki cywilnej. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zostałaby zmniejszona w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej z 30 proc. do 20 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Z tej możliwości nie mogłyby skorzystać osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 36 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły działalność gospodarczą. Nowe rozwiązanie nie objęłoby także osób, które działalność gospodarczą wykonywałyby wyłącznie na rzecz byłego pracodawcy.

(Źródło: PAP)