e-Podatki

1.4. Wymiana informacji gospodarczych 2014-10-14


Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, regulujący m.in. funkcjonowanie Biur Informacji Gospodarczych (tzw. BIG-ów), zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów jeszcze w październiku 2014 r.

Celem zmian jest przede wszystkim stworzenie skutecznego mechanizmu wymiany informacji gospodarczych, który obniży ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe regulacje mają także wesprzeć wierzycieli w odzyskiwaniu należności, a przedsiębiorców w ocenie wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów. Propozycje resortu gospodarki obejmują również wzmocnienie mechanizmów ochrony praw dłużników.

Zapewnienie przedsiębiorcom możliwości zdobycia pełnych informacji o potencjalnych partnerach biznesowych pozwoli wyeliminować z obrotu gospodarczego nierzetelnych kontrahentów. To z kolei wpłynie na zmniejszenie ilości zatorów płatniczych których powstawanie ogranicza w sposób istotny potencjał gospodarczy Polski.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)