e-Podatki

1.1. Niższe odsetki od zaległości podatkowych 2014-10-14


Na posiedzeniu w dniach 7–8 października br. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z o 0,5 pkt. proc. Od 9 października br. stopa kredytu lombardowego wynosi więc 3 proc. w skali rocznej. Zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. wynosi 8 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 6 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek).

Obniżona została również do 4 proc. stawka opłaty prolongacyjnej.
Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.