e-Podatki

Za kwiatki i czekoladki dla pań zapłaci firma. 2006-03-07


Przed 8 marca firmy sięgają, jak co roku, po środki funduszu socjalnego, by obdarować swoje pracownice drobnymi upominkami. Nie jest to postępowanie prawidłowe.

(…) Powiedzmy jasno: kwiaty, komplety pościeli, bombonierki czy inne podarki dla piękniejszej części załogi pracodawcy powinni sponsorować z własnej kieszeni. Fundusz socjalny, jak sama nazwa wskazuje, ma wspierać biednych i potrzebujących. Świadczy się z niego usługi wypoczynkowe, kulturalno-oświatowe czy sportowo-rekreacyjne oraz pomoc rzeczową lub finansową, w tym na cele mieszkaniowe. Wynika to z art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Pomoc dla potrzebujących
Ze środków funduszu socjalnego nie wolno zatem rozdawać wszystkim równo, np. każdemu po talonie do supermarketu o wartości 250 zł. Zapomóg, pożyczek czy innej pomocy udziela się bowiem na podstawie kryterium socjalnego, czyli w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej zainteresowanego. A więc tym, którzy mało zarabiają, przewlekle chorują lub spotkało ich nieszczęście. (…)

(…) Najczęstsze nieprawidłowości
Z funduszu socjalnego pracodawcy nie mogą finansować:

> zbiorowego żywienia załogi (np. bufet),
> dojazdów do pracy,
> zakładowej opieki medycznej (w tym profilaktycznych badań i
szczepień ochronnych),
> szkoleń pracowników,
>prezentów z okazji świąt zawodowych, zakładowych i okazjonalnych,
> składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i na życie.

Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników są dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów. Okolicznościowe do wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku 380 zł, są zwolnione z podatku, ale tylko w całości finansowane ze środków ZFŚS lub z funduszy związków zawodowych. Nie płaci się też od nich ZUS. Jeśli pracodawca sfinansował je z innych źródeł, musi od ich wartości ściągnąć zaliczkę na podatek. Pracodawca nie zalicza w koszty wartości świadczeń rzeczowych finansowanych z ZFŚS. Zaliczył już w nie odpisy na ten ZFŚS w momencie ich wpłacenia na rachunek Funduszu. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 04/03/2006)