e-Podatki

Weszły w życie. 2006-04-04


09.03.2006.
  • OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 39, poz. 274, z dnia 09.03.2006
28.02.2006.

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, Dz.U. Nr 33, poz. 228, z dnia 28.02.2006
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, Dz.U. Nr 33, poz. 229, z dnia 28.02.2006
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, Dz.U. Nr 33, poz. 230, z dnia 28.02.2006
25.02.2006.

  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, Dz.U. Nr 25, poz. 184, z dnia 17.02.2006
22.02.2005.

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, Dz.U. Nr 28, poz. 204, z dnia 22.02.2006
17.02.2006.
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier, Dz.U. Nr 26, poz. 197, z dnia 17.02.2006
08.02.2006.

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 20, poz. 154, z dnia 08.02.2006
01.02.2006.

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Dz.U. Nr 16, poz. 120, z dnia 31.01.2006