e-Podatki

1.4. W 2015 r. wzrosną składki ZUS 2014-09-30


Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Zmiany wynikają ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych przedsiębiorców korzystających z ulgi w ich opłacaniu oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wyliczenia składek – dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1220) i wyniesie w przyszłym roku 1750 zł. Z założeń do przyszłorocznego budżetu wynika natomiast, że przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wyniesie 3966 zł (w 2014 r. 3746 zł).

Nowi przedsiębiorcy przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy opłacają składki społeczne od podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa ta nie może być obecnie niższa od kwoty 504 zł. W przyszłym roku kwota ta wzrośnie do 525 zł, czyli 30 proc. z nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia (1750 zł).

(Źródło: podatki.biz)