e-Podatki

1.3. Rząd zajmie się ulgą podatkową na dzieci 2014-09-30


Dziś rząd zajmie się projektem podwyższającym o 20 proc. ulgę podatkową na trzecie i kolejne dziecko. Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowało Ministerstwo Finansów. Celem zmian jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci. Zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie ulgi na dzieci w pełnej wysokości. Przewidziano również zwiększenie o 20 proc. kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci. Zmiany mają obowiązywać już w rozliczeniu dokonywanym za 2014 r.

Jak wyjaśnia MF, podatnik, który obecnie płaci za niski podatek, by odliczyć pełną ulgę, będzie mógł otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przewidziano również zwiększenie o 20 proc. kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie więc rocznie z 1 tys. 668,12 zł do 2 tys. 4 gr, a na kolejne z 2 tys. 224,08 zł do 2 tys. 700 zł. Zmiany mają obowiązywać już w rozliczeniu dokonywanym za 2014 r.

Obecnie podatnik mający jedno lub dwoje dzieci może odliczyć od podatku 1 112,04 zł rocznie na każde dziecko, 1 668,06 zł rocznie na trzecie dziecko i 2 224,08 zł rocznie na czwarte i kolejne dzieci. W przypadku posiadania jednego dziecka z ulgi może skorzystać podatnik, którego roczny dochód nie przekracza 56 tys. zł. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie i rodziców samotnie wychowujących dzieci limit ten wzrasta do 112 tys. zł.

(Źródło: PAP)