e-Podatki

1.2. Uniwersalna Bramka Dokumentów 2014-09-30


Ministerstwo Finansów zachęca do testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) przeznaczonej do przesyłania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R i deklaracji PIT-40 w postaci dokumentów wielopozycyjnych.

Można to zrobić na stronie Finanse (http://www.finanse.mf.gov.pl/strona-glowna):

  • w zakładce Do pobrania – umieszczono Specyfikację Wejścia-Wyjścia UBD dla środowiska testowego,
  • w zakładce Struktury dokumentów XML – umieszczono Wzory dokumentów do testów Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) będzie zobowiązany do wysłania formularzy, deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną, zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji. Dzięki niej będzie możliwe złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) do całej wysyłki. Wprowadzono nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z.

Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi będą mogli podpisać wysyłane dokumenty danymi autoryzującymi (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, przychód). Składanie korekt oraz pojedynczych deklaracji będzie możliwe przy użyciu bramki e-Deklaracje.

Więcej informacji nt. tego rozwiązania znajduje się zakładce „Dla Płatników".

(Źródło: Ministerstwo Finansów)