e-Podatki

Surowa kara za fakturę z malutkim błędem. 2006-02-21


Po ostatnich zmianach w przepisach karnych skarbowych podatnikom wystawiającym wadliwą fakturę grozi kara grzywny nawet do 2 mln zł. Nie ma jednak precyzyjnego określenie co to jest wadliwa faktura.


(…) Wadliwa, czyli jaka
Można było ukarać podatnika za nierzetelne wystawienie faktury, a to co innego niż wadliwe. Nierzetelne było wystawienie faktury niezgodnie z rzeczywistością. Faktura dokumentująca zdarzenie zgodnie z rzeczywistością, lecz wystawiona niezgodnie z przepisami, czyli wadliwie, nie była nierzetelna. Przepisy milczą, jaka faktura będzie teraz uznana za wadliwą, a jaka nie. (…)


(…) Z pewnością wadliwa będzie faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, która nie zawiera minimum informacji, np. brak imienia i nazwiska lub nazwy bądź nazw skróconych sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresów.
Również za brak numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, daty (co najmniej miesiąca i roku sprzedaży o charakterze ciągłym) dokonania sprzedaży podatnik będzie karany. Należy pamiętać też o dacie wystawienia i numerze kolejnej faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" oraz o właściwej stawce VAT.


- Należy się liczyć z zarzutem naruszenia zasad prawidłowego wystawiania faktur, gdy zachodzi jakakolwiek ich niezgodność z przepisami ustaw podatkowych. Przepis jest na tyle ogólny, że obejmuje także korekty faktur - twierdzi Rafał Mikulski, prawnik w MDDP. (…)

(…) Pilnuj księgowego
O tym, kto może zostać przestępcą fakturowym, decydują przepisy. Mówią mianowicie, że może nim być wyłącznie osoba, na której ciąży obowiązek wystawiania faktur albo działająca w jej imieniu, np. główny księgowy, pełnomocnik, pracownik działu finansowego.

- Jeśli fakturę wystawi pełnomocnik, on też ponosi odpowiedzialność karną, jeśli będzie można przypisać mu winę umyślną w popełnieniu przestępstwa - mówi Rafał Mikulski. (…)

(…) Łagodniej za wykroczenie
Mniej będzie kosztowało wykroczenie skarbowe w "przypadku mniejszej wagi", jeśli organ podatkowy dojdzie do wniosku, że stopień społecznej szkodliwości czynu jest znikomy. Ocena konkretnego przypadku będzie należała do organu ścigania lub sądu.


Wadliwą fakturę można jednak skorygować i żeby w ogóle uniknąć zarzutów karnych, wraz z korektą faktury złożyć czynny żal i podać przyczyny wadliwości w treści faktur. Żal ten będzie jednak daremny, jeśli wadliwe faktury zostaną ujawnione w wyniku prowadzonych czynności kontrolnych. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 21/02/2006)