e-Podatki

1.4. Kiedy fiskus wstępnie wypełni za podatników deklaracje PIT? 2014-09-23


Czy od przyszłego roku fiskus wstępnie wypełni za podatników deklaracje PIT? Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje zmiany w tym zakresie.

W środę ma zostać przedstawione sprawozdanie komisji finansów publicznych, obejmuje prace nad rządowym i senackim projektem zmian w ustawie o PIT. Celem przygotowanych przez rząd zmian jest poprawa wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową. Wprowadzona ma zostać możliwość wstępnego wypełniania deklaracji podatkowej przez administrację podatkową.

Celem projektu jest również stworzenie optymalnego systemu pozyskiwania oraz wymiany informacji pomiędzy polską administracją podatkową i administracjami podatkowymi państw UE.

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozyskiwanych jest coraz więcej dokumentów podatkowych, co pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pre-filed tax return, PFR).

"Usługa ta będzie przygotowana przez administrację podatkową w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o wysokości dochodów uzyskanych przez osobę fizyczną, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku" - napisano w uzasadnieniu do projektu. PFR ma zostać zamieszczony na utworzonym koncie podatnika na portalu podatkowym.

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z tej usługi, będzie musiał zalogować się na swoje konto na portalu, gdzie sprawdzi przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecyduje, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy wprowadza w nim zmiany, np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń, zwolnień. Następnie wystarczy, że kliknie ikonę "wyślij". Automatycznie zostanie przesłane mu urzędowe poświadczenie jego odbioru.

Zmiany dostosowują przepisy ustawy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przygotowane przez senatorów zapisy przewidują, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają także z postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów. Dotychczas zwolnione były tylko te, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

(Źródło: PAP)