e-Podatki

1.1. Telefony komórkowe na liście towarów objętych odwróconym VAT-em 2014-09-23


Resort finansów planuje rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym VAT-em m.in. o telefony komórkowe. Zmiana ma ograniczyć oszustwa i nadużycia w VAT związane zwłaszcza z obrotem niektórymi towarami. Projekt skierowano do konsultacji społecznych.

Przewidziano w nim przede wszystkim rozszerzenie stosowania odwróconego obciążenia VAT (podatek odprowadza kupujący, a nie sprzedający) oraz doprecyzowanie przepisów w tym zakresie. Celem zmiany jest uszczelnienie przepisów o VAT i zapewnienie ich większej skuteczności.

Obecnie odwrócony VAT obejmuje m.in. sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, handel złomem i niektórymi wyrobami stalowymi. Na listę towarów, wobec których zastosowanie będzie miała procedura odwróconego VAT, mają być wpisane również telefony komórkowe (w tym smartfony), komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy oraz konsole do gier. Dodatkowo obejmie ona również niektóre kategorie stali oraz złoto w postaci półproduktu i surowca.

Mechanizm odwróconego VAT-u nie będzie stosowany przez firmy, które są zwolnione z tego podatku. Procedura ta będzie więc dotyczyć tylko tzw. czynnych podatników VAT. Zaproponowano też wprowadzenie limitu kwotowego transakcji, poniżej którego nie trzeba będzie stosować odwróconego VAT-u. Przyjęto wartość 20 tys. złotych dla dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu oraz 10 tys. zł w przypadku, gdy podatnik kupuje towary w jednym dniu od jednego sprzedającego. Limity te będą miały zastosowanie do obrotu telefonami komórkowymi (smartfonami), komputerami przenośnymi oraz konsolami do gier.

Projekt przewiduje, że na sprzedawcach towarów objętych odwróconym VAT-em będą ciążyć dodatkowe obowiązki informacyjne wobec fiskusa. Będą musieli oni składać tzw. informacje podsumowujące. Na ich podstawie będzie można sprawdzić, czy kupujący odprowadzili należny podatek.

Zmiany przewidziano także na liście tzw. towarów wrażliwych. Handel tymi produktami oznacza tzw. odpowiedzialność solidarną. Kupujący odpowiada więc za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy. Resort finansów planuje, by towary, które zostały objęte odwrotnym obciążeniem, zostały wykreślone z listy "wrażliwych" (m.in. złoto w postaci surowca i półproduktu). Na listę mają trafić srebro i platyna w postaci surowca lub półproduktu.

W projekcie podwyższono wysokość kaucji gwarancyjnej w razie dostaw paliw – minimalnej z 200 tys. zł do 1 mln zł, a maksymalnej z 3 do 10 mln zł. Ma to ograniczyć nadużycia w rozliczaniu VAT przez podmioty działające w branży paliwowej.

Doprecyzowano również przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Dzięki niej możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić skorzystanie z ulgi w sytuacji, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania - np. rodzinne czy kapitałowe.

(Źródło: PAP)