e-Podatki

1.2. Utworzona zostanie Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego 2014-09-16


Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego należy zacząć się od fundamentów, czyli Ordynacji. Za rok mają być gotowe założenia przyszłej kodyfikacji rozstrzygające kluczowe kwestie m.in. prawa i obowiązki podatnika, zasady wykładni prawa podatkowego, relacje Ordynacji i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz relacje Ordynacji i materialnego prawa podatkowego oraz innych ustaw. Zadaniem Komisji będzie następnie przygotowanie projektu ustawy i współuczestniczenie w całym procesie legislacyjnym. Zakłada się, że cały proces kodyfikacyjny może trwać ok. 4-5 lat, zważywszy że Ordynacja podatkowa jest dziś szóstym co do wielkości aktem prawnym i najobszerniejszą ustawą nie będącą Kodeksem.

Komisja będzie składać się z 15 osób. W Komisji mają zasiadać wybitni przedstawiciele nauki oraz przedstawiciele praktyki z zakresu ogólnego prawa podatkowego – powołani przez Prezesa RM. Organizacja prac Komisji ma bazować na analogicznych rozwiązaniach z Komisji ds. Kodyfikacji: Prawa Budowlanego, Prawa Cywilnego, Prawa Karnego, przy czym budżet tworzonej Komisji będzie znacząco niższy. Komisja Kodyfikacyjna ma być technicznie obsługiwana przez Ministerstwo Finansów.

Projekt rozporządzenia jest dostępny w BIP RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/242651/242658/242659/dokument127042.pdf

(Źródło: Ministerstwo Finansów)