e-Podatki

1.3. VAT w sprawie usług cyfrowych 2014-09-16


Od dnia 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać w państwach UE nowe przepisy w zakresie miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników) zlokalizowanych w UE. W związku z tym 9 września br. odbyła się konferencja VAT – Miejsce świadczenia usług / Mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop, MOSS), organizowana we współpracy Ministerstwa Finansów z Komisją Europejską.

Szef wydziału VAT w Komisji Europejskiej Donato Raponi przedstawił nowe zagadnienie, jakim jest zmiana miejsca świadczenia trzech kategorii usług i funkcjonowanie opcjonalnego systemu MOSS (pol. małego punktu kompleksowej obsługi), stworzonego dla potrzeb rozliczania VAT od tych usług dla państw członkowskich, w których zlokalizowani są usługobiorcy. W panelach dyskusyjnych uczestniczyli reprezentanci administracji podatkowych państw członkowskich UE z Polski, Austrii, Estonii i Włoch.

Wprowadzane zmiany stanowią końcowy etap implementacji dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Został on zrealizowany w opublikowanej 3 września br. nowelizacji z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171).

Więcej informacji nt. MOSS znajduje się w wyjaśnieniach opracowanych przez Komisję Europejską (dokumenty PDF w języku polskim):

  • Noty wyjaśniające dotyczące zmian VAT w UE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, które wejdą w życie w 2015 r.
  • Przewodnik dotyczący małego punktu kompleksowej obsługi w zakresie VAT

(Źródło: Ministerstwo Finansów)