e-Podatki

1.4. Projekt ws. ulg w PIT w uzgodnieniach międzyresortowych 2014-09-09


Resort finansów przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt zmian w PIT. Ulgi na dzieci mają być wyższe. Nawet osoby mniej zarabiające będą mogły wykorzystać pełną kwotę ulgi.

Rzeczniczka MF Wiesława Dróżdż wyjaśniła, że celem projektowanej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci.

"Zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie ulgi na dzieci w pełnej wysokości. Będzie to realizowane poprzez uprawnienie podatnika do otrzymania kwoty stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota ta nie będzie mogła przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu" - wytłumaczyła.

Zmiany mają na celu zwiększenie o 20 proc. kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci. Ulga na trzecie dziecko wzrosłaby rocznie z 1 tys. 668,12 zł do 2 tys. 4 gr, a na kolejne z 2 tys. 224,08 zł do 2 tys. 700 zł. Nowe rozwiązania miałyby obowiązywać już w rozliczeniu dokonywanym za 2014 r.

Obecnie podatnik mający jedno lub dwoje dzieci może odliczyć od podatku 1 112,04 zł rocznie na każde dziecko, 1 668,06 zł rocznie na trzecie dziecko i 2 224,08 zł rocznie na czwarte i kolejne dzieci. Podatnik, który ma tylko jedno dziecko może skorzystać z ulgi, jeśli jego roczny dochód nie przekracza 56 tys. zł. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie i rodziców samotnie wychowujących dzieci limit ten wzrasta do 112 tys. zł.

(Źródło: PAP)