e-Podatki

1.2. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014-09-09


Komisja Finansów Publicznych zajmowała się senackim projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jego celem jest dostosowanie systemu prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z projektem otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość bądź zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą wolne od podatku.

Zajmowano się również rządowym projektem (druk nr 2603), który ma usprawnić procesy wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotami niepełniącymi funkcji płatnika w tym podatku, obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań ma się przyczynić do budowy elektronicznej administracji podatkowej oraz zapewnienia sprawnej, automatycznej wymiany informacji podatkowych.

(Źródło: Pracodawcy RP)