e-Podatki

Firmowy piknik kosztem dla firmy. 2006-02-07


Wytyczne Ministerstwa Finansów. Gdy firma organizuje dla swoich pracowników imprezę integracyjną, może uznać wydatki na ten cel za koszty uzyskania przychodu.

(…) Takie stanowisko zajął Departament Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów w piśmie nr PB3/GN-8213-298/05/1680. Istotnie zmienia ono dotychczasową praktykę urzędów skarbowych.
Koszty imprez integracyjnych i okolicznościowych, takich jak spotkania świąteczne, rekreacyjne, sportowe, pikniki, wyjazdy do ośrodków wypoczynkowych, są przedmiotem licznych sporów między podatnikami a urzędami skarbowymi.
Pracodawcy kwalifikują je bowiem różnie. Jedni uznają je za wydatki na działalność socjalną i finansują z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Inni twierdzą, że to niemożliwe, i przeznaczają na imprezy własne środki obrotowe. W takich sytuacjach organy skarbowe odmawiają im prawa do uznania ich za koszty. Ci, którzy wydali pieniądze z ZFŚS, znajdują się w sytuacji korzystniejszej. Wprawdzie impreza też nie jest dla nich wprost kosztem uzyskania przychodu, ale zaliczają do niego odpis na fundusz. Osiągają więc pożądany efekt, tyle że drogą okrężną.
Ważne jest więc stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie wydatków na imprezy integracyjne ze środków obrotowych firmy. Wynika z niego, że mogą być one kosztami uzyskania przychodu. Nie zostały bowiem wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, czyli w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów.


W tej sytuacji najważniejsze staje się to, czy wiążą się one z uzyskiwaniem przychodów przez firmę. Do tej grupy ministerstwo zaliczyło przede wszystkim tzw. koszty pracownicze, pensje, nagrody, premie, diety, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Ale na tym nie koniec. Stwierdziło również, że kosztami mogą być "wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy".
Ponadto zdaniem ministerstwa z funduszu socjalnego powinny być zaspokajane potrzeby socjalne pracowników.

Wynika z tego, że organizacja imprezy okolicznościowej, mającej integrować pracowników nie powinna być finansowana ze środków ZFŚS. Gdyby zaś tak się stało, to zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT wydatki takie nie stanowiłyby kosztów uzyskania przychodu. Ministerstwo nie zaprzecza jednak, że takimi kosztami mogą być odpisy na fundusz, co wynika z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o CIT. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 03/02/2006)