e-Podatki

Firma zapłaci podatek od odszkodowania. 2006-02-07


Odszkodowania za szkody w majątku firmy podlegają podatkowi według stawki właściwej dla danego przedsiębiorcy, wynikającej ze skali podatkowej.


(…) Niestety, w tym przypadku nie chodzi o dowolną interpretację prawa. Przepisy przewidują wprost, że od takich odszkodowań należy odprowadzić podatek dochodowy. Chodzi o przepis art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Według niego odszkodowania za szkody w majątku związanym z działalnością gospodarczą są przychodem podlegającym opodatkowaniu. Co ciekawe, odszkodowania są zasadniczo wolne od podatku, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów. Ale odszkodowania za szkody w majątku firmy to wyjątek. Podlegają podatkowi według stawki właściwej dla danego przedsiębiorcy, wynikającej ze skali podatkowej.

W przypadku tzw. ryczałtowców trzeba zapłacić nawet więcej niż za codzienną działalność. Niektóre jej rodzaje podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 5,5 albo 3 proc. przychodów Tymczasem od odszkodowania wypłaconego np. za uszkodzenie firmowego samochodu muszą oni opłacić podatek w wysokości 8,5 proc.

Nawet ci, którzy płacą ryczałt według wyższych stawek (17 lub 20 proc.), mogą być niezadowoleni. Wybrali uproszczoną formę opodatkowania w nadziei, że nie spotkają ich podatkowe niespodzianki. Wprost w ustawie o ryczałtowym podatku tego nie zapisano, ale - jak zwykle w przypadku ustaw podatkowych - diabeł tkwi w odesłaniach do innych przepisów. Właśnie taką metodą wprowadzono opodatkowanie odszkodowań. W art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i zawarto odesłanie do ustawy o PIT - właśnie do wspomnianego przepisu o opodatkowaniu odszkodowań. Zatem ryczałtowców poddano tym samym zasadom co innych podatników PIT, choć stawka podatku jest dla nich niższa. (…)

(…) Odszkodowania wypłacane przedsiębiorcom podlegającym podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT) również są opodatkowane. Wprawdzie ustawa o CIT nie wymienia ich wprost, ale też nie wyłącza z przychodów ani nie zwalnia z podatku. Dlatego organy skarbowe traktują je tak samo jak inne otrzymane pieniądze, a więc pobierają od nich podatek (…)


(źródło: Rzeczpospolita 07/02/2006)