e-Podatki

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją. 2006-02-07


Podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów dokonanych przed dniem rejestracji jako podatnika VAT nawet w takim przypadku, gdy zgłoszenia rejestracyjnego dokona w terminie złożenia deklaracji VAT za okres, w którym poczynił te zakupy.(…) Takie orzeczenie wydane zostało w dniu 5 stycznia 2006 r. przez WSA w Olsztynie, sygn. akt I SA/Ol 445/05.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w celu prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 25 listopada 2004 r. nabył samochody dostawcze. W tym dniu nie był jednak jeszcze zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zgłoszenie rejestracyjne złożył on bowiem dopiero 27 grudnia 2004 r., czyli w dniu, w którym upływał termin do złożenia deklaracji VAT-7 za listopad 2004 r.

Zarówno urząd skarbowy, jak i izba skarbowa odmówiły podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego za ten okres, powołując się na art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Uzasadniając swoje postępowanie organy podatkowe twierdziły, że podatnik nie dokonał rejestracji jako podatnik VAT przed końcem okresu rozliczeniowego, w którym dokonał zakupów. Dokonał tego dopiero w dacie złożenia deklaracji za ten okres. Sąd jednak uznał tę interpretację za błędną i stwierdził, że podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony VAT od zakupów poczynionych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego, gdyż wystarczającym jest, że dokona rejestracji w dniu złożenia deklaracji za ten okres. Istotny jest bowiem fakt, że zgłoszenie rejestracyjne dokonane zostało w dniu, w którym upływał termin do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiły zdarzenia uprawniające podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT. (…)


(źródło: Gazeta Podatkowa 04/02/2006)