e-Podatki

2.1. Raport „Podatek VAT w Polsce 2014-09-02


Pracodawcy RP przygotowali raport o podatku VAT, bazujący na wynikach badań przeprowadzonych we współpracy z TNS Polska S.A. Zidentyfikowano w nim najważniejsze trudności prawne i ekonomiczne, na które napotykają przedsiębiorcy sektora MŚP, rozliczając bieżącą działalność gospodarczą.

Jak podkreślają Pracodawcy RP, obowiązkiem każdego ustawodawcy jest tworzenie przepisów prawa podatkowego w taki sposób, aby łączyły one oczywiste potrzeby budżetowe państwa z zapewnieniem jak najdogodniejszych warunków do funkcjonowania firm. W ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT”, przeprowadzono diagnozę problemów związanych z polskim systemem podatkowym, zwłaszcza podatkiem VAT, z którymi stykają się przedsiębiorcy.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

(Źródło: Pracodawcy RP)