e-Podatki

1.4. Vacatio legis na oskładkowanie umów zleceń 2014-09-02


Konfederacja Lewiatan podała, że okres vacatio legis dla ozusowania śmieciówek może być niekonstytucyjny. Nad projektem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych będzie debatowała sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy.

Członek Lewiatana, Marek Kowalski poinformował, że trzymiesięczny okres wdrożenia nowych przepisów w życie budzi sporo kontrowersji. Zbadano je więc pod względem konstytucyjności. Z ekspertyzy dostarczonej przez doktora Ryszarda Piotrowskiego wynika, że kwartał na wprowadzenie tak dużych zmian jest niekonstytucyjny.

Ekspert chce, aby projekt zmian został uzupełniony o niezbędną dokumentację, ponieważ inaczej konfederacja rozważy zgłoszenie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.

(Źródło: IAR)