e-Podatki

1.1. Ograniczenie biurokracji związanej z poborem akcyzy 2014-09-02


Ministerstwo finansów planuje ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy. Przy okazji jednak akcyzą zostaną objęte papierosy nabijane w automatach. MF planuje, że zmiany powinny wejść w życie 30 czerwca 2015 r.

Z uzasadnienia do projektu założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wynika, że "celem projektowanej regulacji jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie i ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych", dotyczących firm działających na rynku wyrobów akcyzowych i samochodów.

Projekt ma umożliwić skorzystanie ze zwolnienia z akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych.

MF proponuje, by zrezygnować z obowiązku powiadamiania o niepodjęciu lub niewykonywaniu działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia akcyzowego (obecnie oznacza to cofnięcie takiego zezwolenia). Zgodnie z projektem rozszerzone mają zostać możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych w stosunku do wyrobów akcyzowych.

Wydłużony ma zostać również termin na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, winiarskie i tytoniowe. Przewidziano też uproszczenia w zakresie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Planuje się też "odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji". W projekcie znalazły się zapisy dotyczące akcyzy i kontroli, które upraszczają procedury związane z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych.

Ponadto ministerstwo zgodziło się zwolnić z akcyzy pojazdy sanitarne przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego. Obecnie ambulansy klasyfikowane są jako samochody osobowe do przewozu pasażerów, w związku z czym ich zakup opodatkowany jest akcyzą. Tymczasem pojazdy dla policji i straży pożarnej zwolnione są z podatku.

W projekcie znalazła się również regulacja, zgodnie z którą wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania gliz papierosowych zostanie opodatkowane akcyzą oraz zmienione zostanie sposobu opodatkowania cygar - ma być ona uzależniona od wagi cygar, a nie od sztuki.

(Źródło: PAP)