e-Podatki

2.1. Dwukrotna podwyżka odsetek od zaległości podatkowych 2014-08-19


Aktualna stawka odsetek od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowym wynosi 10 proc. rocznie. Ministerstwo Finansów planuje jej dwukrotny wzrost. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że tak drastyczna podwyżka stawek jest nieuzasadniona i stanowi nadmierny przejaw fiskalizmu, który boleśnie może dotknąć wszystkie firmy, a nie tylko te nieuczciwe.

– Wprowadzenie tak wysokiej stawki odsetek, dla każdej sytuacji dokonania pokontrolnej korekty rozliczeń w VAT i podatku akcyzowym, stanowi dla podatnika niesprawiedliwie wysoką karę - uważa Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Możliwość karania za oszustwa podatkowe przewidziane są w systemie kar i sankcji wymierzanych w trybie postępowań karnych skarbowych. Wymierzane są one „adekwatnie" do czynu, który popełnił sprawca. Uwzględniana jest przy tym wina oraz społeczna szkodliwość czynu. Pod uwagę bierze się także możliwości płatnicze sprawcy (ile zarabia, jakie ma dochody), jego warunki osobiste i rodzinne.

Natomiast odsetki pełnią funkcję kompensacyjną i odszkodowawczą. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym są wynagrodzeniem za korzystanie z cudzego kapitału. Dlatego też, nieuzasadnione są próby Ministra Finansów, aby z odsetek uczynić sankcję i dodatkowe „źródło" wpływów budżetowych.

Ponadto obecnie w przepisach podatkowych występuje symetria pomiędzy stawką odsetek za zwłokę a opodatkowaniem nadpłat. Regułą jest oprocentowanie nadpłat według stawki jak dla zaległości podatkowych. Proponowana zmiana, polegająca na podwyższeniu stawki od zaległości podatkowych spowoduje, że symetria ta zostaje w istotny sposób zaburzona z uwagi na dużo niższe oprocentowanie nadpłat w stosunku do oprocentowania zaległości w tym samym podatku.

(Źródło: Konfederacja Lewiatan)