e-Podatki

1.2. MF zapowiada własny rejestr dłużników 2014-08-19


Ministerstwo Finansów planuje stworzenie własnego rejestru dłużników. Trafią do niego osoby zalegające z należnościami administracyjnymi, przede wszystkim z podatkami i opłatami celnymi. W rejestrze znajdą się przedsiębiorcy, których zaległości sięgają 500 zł i osoby fizyczne z zaległymi należnościami już na poziomie 200 zł.

Wiesława Dróżdż z resortu finansów zapowiada, że "na początku chcielibyśmy, aby od lipca 2015 r. można było sprawdzić czy nasz potencjalny kontrahent nie zalega z podatkami, z opłatą celną, czy grzywną nałożoną przez urząd skarbowy. Potem chcielibyśmy ten rejestr poszerzać chociażby o zaległości wynikające z niepłacenia składek ZUS".

Z założeń do projektu wynika, że to, czy dana firma lub osoba fizyczna jest rzetelna, będzie mógł sprawdzić każdy. Zachowane mają być zasady ochrony danych osobowych.

Jak będzie można trafić do rejestru? Za zaległości w wysokości 500 zł – przedsiębiorcy i 200 zł – osoby fizyczne. Najpierw dłużnik musi dostać od wierzyciela pisemną informację o zamiarze wpisania do rejestru. Na uregulowanie zaległości będzie 30 dni. Jeżeli to zrobione, do rejestru nie trafimy. Jeśli należności zostaną uregulowane już po wpisaniu do rejestru, wierzyciel będzie miał obowiązek wykreślenia dłużnika.

Serwis online ma być często aktualizowany i bezpłatny.

(Źródło: PAP)