e-Podatki

1.2. Zmiany dotyczące dokumentowania czynności audytowych 2014-08-05


Będą zmiany w przepisach dotyczących sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym. Regulacje zostaną dostosowane do nowych zaleceń Komisji Europejskiej wydanych dla organów celnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia (z dnia 27 czerwca 2014 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym opublikowało Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z projektem zmienią się zasady dokumentowania przez organy Służby Celnej przebiegu czynności audytowych oraz zakresu danych przedstawianych przez przedsiębiorców w toku samooceny w ramach przygotowania do postępowania audytowego. Kwestionariusz postępowania audytowego – samoocena przedsiębiorcy stanowić będzie deklarację przedsiębiorcy o stanie jego przygotowania do procesu postępowania audytowego, o którym mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, nastąpi przeniesienie dokumentowania czynności audytowych dokonywanych przez organ Służby Celnej do nowo opracowanego Arkusza audytowego - ocena spełniania warunków lub kryteriów.

Zakres informacji, które należy przedstawić w kwestionariuszu, zostanie zmniejszony w sumie o 20 proc. Zlikwidowanych zostanie ok. 80 pytań.

W projekcie przewidziano ponadto wprowadzenie możliwości odstąpienia przedsiębiorcy od zamieszczania w dokumencie opisu dotyczącego zasad postępowania wynikających przykładowo z zawartych umów czy kontraktów. Zamiast tego będzie trzeba wskazać i dołączyć dokument regulujący dany zakres.

(Źródło: podatki.biz)