e-Podatki

1.4. Standard płatności bezgotówkowych w euro 2014-08-05


Od dnia 1 sierpnia 2014 r. w krajach strefy euro obowiązuje jeden standard płatności bezgotówkowych w euro (SEPA). Wszystkie detaliczne przelewy oraz polecenia zapłaty dokonywane powinny być w tym standardzie. W Polsce większość banków – na podstawie zawartych wzajemnie porozumień – stosuje już standard SEPA. Obowiązkowo będzie to konieczne od 1 listopada 2016 r.

SEPA (Single Euro Payments Area) to Jednolity Obszar Płatności w Euro, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro na terenie Unii Europejskiej – zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich – według takich samych zasad i na takich samych warunkach. Płatności SEPA są realizowane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego. Ze względu na standaryzację, koszty przelewu SEPA są co do zasady niższe od innych płatności w walucie euro.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)