e-Podatki

2.1. Jednolity Plik Kontrolny 2014-07-23


Od początku 2016 r. obowiązywać mają nowe standardy dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, tzw. Jednolity Plik Kontrolny ze standardem XML. Jego wprowadzenie przewiduje, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw.

Zdaniem projektodawca obecne rozwiązania nie są praktyczne. Ma to umożliwić ujednolicenie plików o formacie strukturalnym, które podatnicy oraz ich kontrahenci przekazywać będą organom podatkowym, będzie

Dokumenty przekazywane w ramach kontroli podatkowej, w tym wyciągi z ksiąg podatkowych i dowody księgowe, będą musiały być zapisane w formie elektronicznej, w plikach zgodnych ze standardem XML. Zmiany miałyby obowiązywać od 2016 r., na początku tylko w dużych firm. Przyjęta forma elektroniczna (pliki zgodne ze standardem XML) będzie edytowalna, czyli pozwoli np. na wyszukiwanie w danym dokumencie ściśle określonych danych lub słów.

Dla małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dodatkowo proponuje się wprowadzenie fakultatywności przekazywania danych w postaci plików o formacie strukturalnym w okresie 2 lat (od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.).

(Źródło: podatki.biz)