e-Podatki

1.5. Zmiany w Ordynacji podatkowej 2014-07-23


Będą zmiany w Ordynacji podatkowej. Na razie w pierwszym czytaniu posłowie pracowali nad senackim projektem nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem projektu jest uchylenie zawartego w obowiązującej ustawie przepisu, który odnosi się do zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym będzie następowało na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zobowiązań podatkowych. W drugim czytaniu natomiast zajmowali się projektem przewidującym uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE. Na czym polegają proponowane zmiany?

W pierwszym projekcie chodzi o posiadaną przez organ podatkowy możliwość zabezpieczania obowiązku podatkowego w celu zapewnia skuteczności jego przyszłej egzekucji. Ordynacja podatkowa przewiduje tu m.in. hipotekę przymusową oraz zastaw skarbowy. Obecnie takie zobowiązania nie ulegają przedawnieniu, choć po upływie ustawowego terminu przedawnienia mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Wejście w życie senackich propozycji spowoduje m.in., że przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym będzie następowało na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zobowiązań podatkowych. 5-letni termin przedawnienia będzie mógł być zawieszany lub przerywany na zasadach ogólnych, a przed jego upływem organy skarbowe będą mogły dochodzić należności podatkowych także z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego.

Po wejściu w życie ustawy i upływie pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem, powstałe przed wejściem w życie senackich propozycji, mogły być egzekwowane – do upływu terminu ich przedawnienia określonego w projekcie – tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie przeprowadzili także drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju, w którym konsument korzysta z usługi, a nie ma w nim siedziby działalności gospodarczej. Projekt przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi).

Zmiana ta ma ułatwić rejestrację i rozliczanie VAT w każdym państwie członkowskim, w którym znajduje się konsument. Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, może zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT.

Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług. Projekt implementuje dyrektywy Rady: 2008/8/WE oraz 2013/61/UE. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 lipca 2014 r. na posiedzeniu plenarnym. Następnie nad propozycjami zmian pracowali posłowie zasiadający w Komisji Finansów Publicznych. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Proponuje m.in. rozszerzenie procedury szczególnej - dotyczącej podmiotów zagranicznych spoza UE świadczących usługi elektroniczne na terytorium UE osobom nie podlegającym opodatkowaniu – o usługi telekomunikacyjne i nadawcze. tzw. procedura nieunijna. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

(Źródło: Sejm.gov.pl)