e-Podatki

1.3. Wstępne wypełnianie PIT w imieniu podatnika 2014-07-23


We wtorek w pierwszym czytaniu posłowie zajmowali się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który ma m.in. umożliwić uruchomienie w 2015 r. usługi polegającej na wstępnym wypełnieniu PIT w imieniu podatnika.

W razie wspólnego rozliczenia dochodów małżonków, korzystania z ulg podatkowych, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, podatnik samodzielnie wypełni odpowiednie rubryki w zeznaniu.

Udostępnianie podatnikom wstępnie wypełnionych PIT-ów ma się odbywać poprzez utworzony przez Ministerstwo Finansów system e-podatki. Każdy podatnik ma mieć w nim konto.

Proponowane zmiany nakładają obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób. Płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR będą mogli wysłać przez Internet w urzędzie skarbowym.

Nowelizacja nakłada także na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 – wyłącznie elektronicznie wraz z podpisem elektronicznym.

Projekt trafi do dalszych prac do Komisji Finansów Publicznych.

(Źródło: Sejm.gov.pl)