e-Podatki

1.2. Ustawa o podatku węglowodym dopiero od 1 stycznia 2006 r. 2014-07-23


Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym wejdzie w życie prawdopodobnie dopiero 1 stycznia 2016 r. (rok później niż planowano). Nowy podatek od wydobywanej ropy i gazu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. W dniu 22 lipca. br. Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt zwiększa poziom tzw. renty surowcowej, tj. podatków lub innych opłat, do ok. 40 proc. i wprowadza podatek od wydobycia niektórych kopalin. W przypadku gazu ziemnego ze złoża konwencjonalnego wyniesie on 3 proc. wartości wydobytego surowca, a ze źródła niekonwencjonalnego (łupków) - 1,5 proc. Wprowadzony zostanie też specjalny podatek węglowodorowy w wysokości od 0 do 25 proc., w zależności od relacji przychodów do wydatków.

Nowe podatki mają być pobierane od 2020 r. Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany w przypadku odwiertów o bardzo niskiej produktywności.

Pierwsze czytanie projektu posłowie przeprowadzili na posiedzeniu Sejmu 7 maja 2014 r. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która 8 lipca br. przyjęła sprawozdanie, zaproponowały zmiany. Rozszerzono katalog wydatków, które podatnik zobowiązany jest wykazać w księgach rachunkowych (proporcjonalnie w części dotyczącej wyłącznie wydobycia węglowodorów) m.in. o wydatki na wynagrodzenia oraz zmieniono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi regulacje dotyczące umowy o współpracy będą stosowane także do zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia z zakresu działalności wydobywczej węglowodorów.

Podczas drugiego czytania zgłoszono poprawki do projektu. Zajmie się nimi Komisja Finansów Publicznych.

(Źródło: Sejm.gov.pl)