e-Podatki

1.1. Deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-R i PIT-40 tylko przez internet 2014-07-23


Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, który zatrudnia powyżej 5 pracowników, będzie musiał wysyłać formularze deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez internet. Nowe obowiązki dotyczące składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną wynikają z projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w celu usprawnienia składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD). Jest to nowy, intuicyjny kanał służący do wysyłania e-deklaracji.

Bramka ta pozwala na złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20.000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone zostały nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z.

Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy, będący osobami fizycznymi, będą mieli możliwość podpisania wysyłanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi. Składanie korekt oraz deklaracji „pojedynczych" będzie możliwe przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje.

Nowy kanał zostanie uruchomiony 1 stycznia 2015 r. Pod linkiem https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty znajduje się testowa wersja Uniwersalnej Bramki Dokumentów, która pozwoli na dostosowanie systemów teleinformatycznych do nowego rozwiązania oraz przygotowanie do korzystania z kolejnego kanału komunikacji.

(Źródło: Ministerstwo Finansów, infor.pl)