e-Podatki

1.4. NIP i REGON automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS 2014-07-08


Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym numery NIP oraz REGON wydawane będą automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że „Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być 7 dni. Umożliwi to wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do KRS podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon (na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego”.

Działalność rozpocząć będzie można już w dniu, w którym dokonany zostanie wpis danego podmiotu do KRS. W efekcie powstający podmiot będzie musiał tylko złożyć wniosek o wpis.

Zgodnie z projektem, sam obowiązek zgłoszeniowy zostanie – po stronie przedsiębiorcy – ograniczony tylko do danych uzupełniających. Dotyczy to informacji, które nie podlegają wpisowi do KRS i są równocześnie niezbędne dla US, GUS oraz ZUS. Dane te to m.in. numer rachunku bankowego, dane kontaktowe oraz przewidywana liczba zatrudnionych.

Projekt zakłada, że dane uzupełniające trzeba będzie złożyć – na jednym formularzu (w wersji papierowej bądź elektronicznej) – w terminie do 21 dni od momentu wpisu do KRS w urzędzie skarbowym, który następnie przekaże je do ZUS i GUS. Procedura składania tego typu informacji będzie niezależna od procesu rozpoczynania działalności.

Resort sprawiedliwości tłumaczy, że „Wskutek wprowadzenia projektowanych rozwiązań podmiot już w dniu dokonania wpisu do KRS otrzymywałby identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny REGON i mógłby faktycznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej”.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez Sejm 26 czerwca 2014 r. Nowelizacja ma wejść w życie 1 grudnia 2014 r.

(Źródło: podatki.biz)