e-Podatki

1.5. Posłowie poparli projekt opodatkowania dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych 2014-06-25


We wtorek posłowie poparli rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.. Czy wyprowadzanie przez firmy zysków do rajów podatkowych zostanie ukrócone? W projekcie założono m.in., że dochody zagranicznych spółek córek mają być opodatkowane 19-proc. podatkiem.

Celem projektu ma być zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie "odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych".

Projekt zakłada m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach. Zgodnie z projektem, CFC to spółka, w której polski podatnik posiada co najmniej 25 proc. udziałów, jej przychody są w co najmniej 50 proc. finansowe i jest ona położona w państwie z podatkami niższymi o minimum 25 proc. od stawki CIT w Polsce. Projekt zakłada również, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak obecnie - według skali podatkowej. Projekt przewiduje również nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Rząd przyjął projekt 18 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 15 kwietnia 2014 r., 23 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Izba przeprowadziła pierwsze czytanie projektu 7 maja 2014 r. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Finansów Publicznych, która skierowała go do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego.

W dniu 5 czerwca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. opodatkowania dochodów z najmu. Zaproponowano, by oświadczenie o ryczałtowym rozliczaniu podatku od najmu było składane do urzędu skarbowego jednorazowo, a nie corocznie.

Komisja chce również m.in., zwolnienia z podatku dodatku energetycznego otrzymywanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej (osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy).

(Źródło: Sejm.gov.pl)