e-Podatki

1.4. Łatwiejszy dostęp do zawodów finansowych 2014-06-25


W dniu 1 sierpnia wejdzie w życie tzw. trzecia transza deregulacji, która ma ułatwić dostęp m.in. do zawodu księgowego i doradcy podatkowego.

Otwarcie dostępu do zawodów finansowych wiąże się z ryzykiem dla przedsiębiorców, bowiem po wejściu w życie ustawy, księgi podatkowe będzie mógł prowadzić każdy. Dlatego wybierając podmiot do obsługi swoich spraw finansowych, powinni oni zastanowić się nad współpracą z osobą znaną na rynku, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Jest to tym ważniejsze, że za błędy w księgach podatkowych przewidziane są surowe kary.

(Źródło: Pracodawcy RP)