e-Podatki

2.1. Rosną pozapłacowe koszty pracy w Polsce 2014-06-25


Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat pokazują, że w pierwszym kwartale 2014 r. pozapłacowe koszty pracy wzrosły w Polsce o 6,7 proc. rok do roku. W ujęciu całkowitym koszty pracy zwiększyły się natomiast o 4,2 proc. Mocniejszy wzrost kosztów pozapłacowych odnotowano tylko w Bułgarii.

W trakcie pierwszych trzech miesięcy 2014 roku koszty pracy wzrosły w Polsce ogółem o 4,2 proc. w porównaniu do I kw. 2013 r. Mocniej wzrosły (o 6,7 proc.) – ponoszone przez pracodawców – koszty pozapłacowe (m.in. koszty ubezpieczeń społecznych). Większy wzrost tego typu kosztów wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej zanotowano tylko w Bułgarii (o 7,5 proc.).

Tempo wzrostu kosztów pozapłacowych okazało się wyższe od dynamiki wzrostu płac, która w tym czasie wynosiła 3,6 proc. r/r.

Ekspert Pracodawców RP, Łukasz Kozłowski poinformował, że w Niemczech wynagrodzenia pracowników wzrosły o 2,3 proc., natomiast pozapłacowe koszty pracy spadły w tym samym czasie o 3,0 proc. Jak tłumaczy, oznacza to, że konkurencyjność kosztowa polskiej gospodarki względem państw wysoko rozwiniętych zmniejsza się, a z owoców wzrostu gospodarczego wypracowywanego w naszym kraju w coraz większym stopniu korzysta państwo, a nie pracownicy.

(Źródło: podatki.biz)